درباره ما

شرکت مهرتاش طرح اروين با هدف ارتقاء سطح کيفی خدمات خود اقدام به راه اندازی دپارتمان معماری در زمينههای درمانی ، تجاری ، اداری مسکونی ، ورزشی و فرهنگی نموده است
بخش معماری اين مجموعه که متشکل از مهندسين ، طراحان و معماران جوان و خلاق می باشد طرح‌های خود را بر اساس شناخت موضوع ، انتظارات سفارش دهنده و با اتکا به آگاهی و دانش جهانی و تلفيق آن در بستر هنر اقدام به خلق فضايی پويا و مطابق با استانداردهای جهانی می نمايد

نغمه لطیفی معمار
کیانوش مختاری معمار
سوگول وثوقی معمار
سالار ثنایی معمار