شهرک سی سو

  • طراح مهرتاش طرح اروین
  • نوع ویلایی
  • سازنده مهرتاش طرح اروین
  • سال شروع 1399
  • وضعیت در حال ساخت

----------

سایت پلان

----------

----------

ویلا تیپ 1

----------

----------

ویلا تیپ 2

----------

----------

ویلا تیپ 3

----------

----------

ویلا تیپ 4

----------