محوطه پژوهشگاه رویان

  • طراحی مهرتاش طرح اروین
  • نوع درمانی
  • متراژ کل 2,840
  • کارفرما پژوهشگاه رویان
  • سال شروع 1399
  • وضعیت در جریان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------